Εκτύπωση

IMG 7925

10άθε Δευτέρα, στὶς 5.30΄ τὸ ἀπόγευμα, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φιλολάου 165 - Παγκράτι, ψάλλεται Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὸν μεγαλομάρτυρα Ἅγιον Ἀρτέμιον τὸν θαυματουργόν.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἱερᾶς Παρακλήσεως προτίθεται εἰς προσκύνησιν τεμάχιον τοῦ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου.