Εκτύπωση

18012017 1

Τὴν Τρίτην 24 Ἰανουαρίου, εἰς τὸ ἱερὸν παρεκκλήσιον Ἁγίου Φανουρίου (Εὐμένους 80 - Βύρωνας), στὶς 8.00΄ τὸ βράδυ, θὰ τελεσθῇ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ).