Εκτύπωση

1) Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Μελέτιος Μπουντούρης, Πρόεδρος,
2) Γεώργιος Χατζής-Βώβας, Ἀντιπρόεδρος,
3) Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, Γραμματεύς,
4) Χρῖστος Γκανᾶς, Ταμίας καὶ  ἐκπρόσωπος τοῦ Ε.Σ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ
5) Ἐμμανουὴλ Ἀσσάντ, Μέλος.